Những hình ảnh viết lưu bút phản cảm của giới trẻ

Dẫu biết việc viết lưu bút là nét đẹp trong ngày chia tay của học sinh sinh viên, tuy nhiên thời gian gần đây một bộ phận giới trẻ đã biến nét đẹp đó trở thành những hình ảnh hết sức phản cảm trong mắt người xem.

TOP