Hiệu quả từ kinh tế trang trại, gia trại ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Theo chân cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hương Sơn, chúng tôi được đi tham quan mô hình phát triển chăn nuôi lợn của HTX Đá Bạc tại xã Sơn Long. Được biết, đây là mô hình phát triển lợn đứng đầu của huyện Hương Sơn. Với quy mô tổng đàn 450 con lợn nái, mỗi tháng, HTX thu về trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập mỗi tháng từ 4 – 5 triệu đồng.


TOP