Hà Tĩnh phê duyệt ĐTM dự án MDF của Thanh Thành Đạt

Theo chủ trương đầu tư ban đầu, Nhà máy gỗ MDF, HDF tại Cụm công nghiệp huyện Vũ Quang của CTCP Thanh Thành Đạt có công suất 120.000m3/năm; gỗ ván thanh công suất 2.400m3 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.


TOP