CBCNVC – ĐVTN huyện Vũ Quang hiến 86 đơn vị máu

Sáng ngày 28/9 Huyện đoàn phối hợp với LĐLĐ huyện, Hội chủ thập đỏ Huyện Vũ Quang tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2015 và đã được đông đảo CNVC LĐ và ĐVTN, Hội viên tham gia hưởng ứng.


TOP