TP Hà Tĩnh: Tập trung huy động nguồn lực XD đô thị văn minh, đạt tiêu chí đô thị loại II

Trong sáng ngày 20 tháng 7, trong phần tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ cũng như các ý kiến thảo luận tại hội trường, các đại biểu đều quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và đạt các tiêu chí của đô thị loại II. Phát biểu tại hội trường, các đại biểu đề cập đến những nội dung mà cử tri hết sức quan tâm hiện nay như việc thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố trong xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; thực chất của việc thành lập và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; việc cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất; công tác cải cách hành chính, quản lý trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thi.

Phường Kỳ Phương: Phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh

Trong năm qua mặc dù điều kiện để phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường không ổn định, tốc độ phát triển kinh tế chậm nhưng kinh tế – xã hội phường Kỳ Phương (Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên.

Thị trấn Cẩm Xuyên trên hành trình xây dựng đô thị văn minh

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội của thị trấn đã có nhiều phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Thị trấn Cẩm Xuyên đã từng bước khẳng định một đô thị văn minh, năng động…

Kỳ Anh: Hướng tới đô thị văn minh, năng động, hiện đại

Trở thành đô thị loại IV, thị trấn Kỳ Anh đã khẳng định mình trên con đường phát triển. Hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang dồn sức, đồng lòng để xây dựng thị trấn thành một đô thị văn minh, năng động, hiện đại, xứng tầm.

TOP