Điều chỉnh dự án của Hồng Lam Xuân Thành ở Hà Tĩnh

Khu đất rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành có diện tích hơn 2,95ha giao cho CTCP Hồng Lam Xuân Thành (Tập đoàn Vabis) thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch cắm trại sinh thái và thể thao ngoài trời từ năm 2017 nay được Hà Tĩnh điều chỉnh phương án quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững rừng phòng hộ.

Điều chỉnh dự án BMC - Việt Trung tại Hà Tĩnh

Trước đó vào năm 2017, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt đề cương quy hoạch chi tiết cho Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung làm chủ đầu tư.

TOP