Cẩm Xuyên: Chủ động phòng chống dịch H5N1

  Dịch cúm A H5N1 đang có những diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Vì vâỵ, để chủ động phòng chống dịch cho đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Cấp ủy chính quyền địa phương và các ban nghành đoàn thể huyện ở Cẩm Xuyên đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt công tác tiêm phòng H5N1 đang được huyện triển khai hết sức quyết liệt…


TOP