Thông báo đấu giá tài sản

Công ty TNHH một thành viên Nhà nước Xổ số kiến thiết Nghệ An đấu giá tài sản lô hàng, có bảng kê chi tiết kèm theo. Tài sản đấu giá được sung vào công quỹ nhà nước.

TOP