Nghi Xuân: Đập thủy lợi hàng chục tỉ vừa tích nước đã phải xả gấp

Là công trình có tổng giá trị trên 50 tỉ do Sở NNPTNN tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; công trình nâng cấp hồ chứa nước Cồn Tranh (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và hệ thống kênh mương được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay hồ vừa tích nước thì đã bị xói rỗng, mái đập nứt ảnh hưởng đến an toàn đập; còn hệ thống kênh mương thì vẫn chưa hoàn thành do điệp khúc… thiếu vốn.


TOP