Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đảo chính

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nắm quyền chỉ huy đất nước và mục đích đảo chính là nhằm đảm bảo và khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ, nhân quyền, tự do và pháp trị.


TOP