Các đối thủ bó tay trước tỷ phú Donald Trump

Trong cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa hôm qua, các đối thủ đã thay đổi chiến thuật để chống tỷ phú Donald Trump, nhưng không đạt được kết quả.


dong
TOP