Hà Tĩnh: 1.620 thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Hà Tĩnh được công nhận là 1 trong 10 địa phương của cả nước dẫn đầu về XDNTM. Đặc biệt, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu của Hà Tĩnh là sự sáng tạo trong xây dựng NTM mà chưa ở nơi nào có được

Kỳ Anh: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè 2013

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công tác Đội cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, trong 2 ngày 11,12/6/2013, Hội Đồng đội huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đội và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè năm 2013 tại Trường Trung học cơ sở Kỳ Tân.

TOP