Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013

Mặc dù năm 2013, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn tích cực, nỗ lực, chủ động xây dựng các giải pháp ngay từ đầu năm để phấn đấu vượt dự toán giao.TOP