Xếp dỡ mã hàng đầu tiên tại Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt- Lào

Sáng 22/2 (mồng 4 tết), Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đến thăm, tặng quà, chúc tết tập thể CBCNV và phát hiệu lệnh khởi động mã hàng đầu tiên, mở đầu cho lễ xuất quân xếp dỡ hàng hóa tại Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt- Lào.

TOP