Cổ phiếu Cảng Nghệ Tĩnh: Cảng nhỏ, “cháy hàng”

Trong phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh đã gây bất ngờ khi trở thành cảng biển đầu tiên bán hết cổ phần khi IPO.TOP