Ngày doanh nhân: Tháo gỡ những ‘nút thắt’ cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là địa phương có nhiều lợi thế để thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, “nút thắt” giữa chính quyền với doanh nghiệp đang là vấn đề cần được tháo gỡ. Nhân "Ngày doanh nhân Việt Nam", các nhà đầu tư tại Hà Tĩnh đã có phút “trải lòng” với VietnamFinance về cơ chế chính sách tại địa phương này.TOP