Ghi nhận từ đại hội đảng cấp cơ sở ở Vũ Quang

Tất cả 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội thành công. Kết quả đó vừa là nguồn cổ vũ lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, vừa giúp Huyện ủy rút được những kinh nghiệm quý cho việc tổ chức đại hội đảng bộ huyện.

Cẩm Xuyên hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2015, huyện Cẩm Xuyên đã chọn Đảng bộ xã Cẩm Bình, Đảng bộ xã Cẩm Lạc và Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn để tiến hành đại hội điểm.

Dấu ấn thành công từ Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Vũ Quang

Tất cả 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Vũ Quang đều đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở từ ngày 27/4. Việc “về đích” sớm nhất tỉnh không chỉ mang đến nguồn cổ vũ to lớn để huyện tiếp tục tổ chức thành công đại hội điểm Đại hội huyện Đảng bộ mà còn giúp rút ra những cách làm hay, các kinh nghiệm quý trong hoạt động chính trị quan trọng này.

Hương Sơn hoàn thành hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 08 – KH/BTCTU, ngày 25/4/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch, triển khai Hội thi nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

TOP