Cẩm Xuyên được mùa lúa bội thu

Đến thời điểm hiện nay huyện Cẩm Xuyên đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa Xuân, năng suất ước đạt 57 tạ/ha, cao 3 tạ/ ha so với vụ xuân năm 2012.TOP