Bộ NNPTNT khuyến nghị dân không ăn cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Trước tình hình cá nuôi lồng và cá tự nhiên tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bị chết bất thường từ ngày 6.4.2016 đến nay, ngày 21.4.2016, Bộ NNPTNT đã có Công văn số 3179/BNN-TCTS gửi  UBND các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, khuyến nghị  người dân không dùng cá chết làm thực phẩm, đề phòng có đô%3ḅc tố.

Bộ NN&PTNT trả lời cử tri Hà Tĩnh

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị có cơ chế đặc thù đối với doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, đặc biệt đầu tư PPP; sửa đổi các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản xuất nông nghiệp giữ vai trò kết nối sản xuất – tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa quy mô nông hộ; có chính sách phát triển cho kinh tế nông hộ gắn với bảo đảm an sinh xã hội (đang giữ vai trò đa số hiện nay), trong điều kiện bảo hiểm nông nghiệp còn nhiều vấn đề bất cập.


dong
TOP