Bộ Giao thông vận tải kỷ luật hàng loạt lãnh đạo hàng hải

Theo công văn số 14247 của Bộ GTVT về xử lý trách nhiệm với lãnh đạo Cục Hàng hải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký, Bộ phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng và ông Đỗ Hồng Thái, Cục phó. Hai ông này được giao phụ trách 3 dự án nạo vét duy tu luồng Hòn Gai – Cái Lân, Vũng Tàu – Thị Vải và Soài Rạp – Hiệp Phước, với trách nhiệm là chủ đầu tư, đã để xảy ra sai sót của Tổ tư vấn giám sát hiện trường và Ban quản lý dự án hàng hải 3 trong giám sát thi công tại công trình nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước, Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013.TOP