Hà Tĩnh: Bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh

Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 chức danh do HĐND tỉnh bầu.  HĐND tỉnh đã thông báo kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú điều hành phiên làm việc.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bước vào phiên làm việc sáng nay, thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Võ Hồng Hải thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 bầu. Có 46/48 đại biểu tham gia bỏ phiếu cho 10 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy trình.

Bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh, thành viên các Ban HĐND và Ủy viên UBND tỉnh

Sáng 16/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba cũng là ngày làm việc cuối cùng với việc bầu bổ sung các chức danh HĐND tỉnh, UBND tỉnh, thành viên các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú tiếp tục điều hành phiên họp.


dong
TOP