Hương Sơn: Kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết

Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Hương Sơn được thành lập năm 2010, từ 49 thành viên nay đã có trên 90 thành viên. Với tinh thần sẵn sàng, tình nguyện chia sẻ một phần trách nhiệm của mình với cộng đồng, vừa qua Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện đã tiếp tục hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

TOP