Khi bạn cùng phòng đưa người yêu về ngủ cùng

Sinh viên có người yêu, đấy là chuyện bình thường. Nhưng việc đưa người yêu thường xuyên về phòng, có nhiều hành động thân mật, quá trớn ngay trước mặt bạn cùng phòng là câu chuyện đang khiến không ít sinh viên bức xúc.TOP