Trong nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 8 đã hiệp thương cử ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch khóa 8.

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 8 đã Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh Đại đoàn kết)

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Ông Vũ Trọng Kim – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách: ông Đào Văn Bình, Linh mục Nguyễn Công Danh, bà Võ Thị Dung, ông Phạm Xuân Hằng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, ông Tráng A Pao.


Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 ra mắt Đại hội

Đại hội hiệp thương cũng đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, gồm 383 người (tăng 30 người so với khóa 7). Trong đó các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương đã cử 45 người tham gia; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố là 63 người; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 14 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 cũng đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 gồm 62 người, trong đó các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 22 người; các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 27 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương là 13 người.

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8

Sinh ngày: 12/06/1953.

Quê quán: Trà Vinh.

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII

6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).

1/1980-3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

4/1983-4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

4/1985-7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

8/1988-10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

11/1990-10/1991: Học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Liên bang Đức.

11/1991-8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ).

9/1995-4/1997: Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế (1996).

5/1997-12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

12/1999-5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

5/2001-6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (2002).

7/2006-7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

8/2007-6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

7/2010-5/2013 : Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

5/2013-9/2013: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

9/2013-11/2013: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

11/2013-9/2014: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9/2014-: Ủy viên Bộ Chính trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, được hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019).

Quang Phong

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP