Kỳ Anh

Kỳ anh: Thu hồi trên 1 ngàn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hồng Chúng

Sau 3 năm thực hiện Pháp lệnh số 16, ngày 30 tháng 6 năm 2011 của UBTV Quốc hội về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hộ trợ, Công an huyện Kỳ anh đã thu hồi một số lượng lớn vũ khí, vât liệu nổ và công cu hỗ trợ.

Công an huyện Kỳ anh: Thu hồi trên 1 ngàn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợCông an huyện Kỳ anh: Thu hồi trên 1 ngàn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

         Thời gian qua, Công an huyện Kỳ Anh, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn huyện nhất là công an các xã đã đấu tranh tuyên truyền vân động đến tận mỗi người dân  Nhờ vậy trong 3 năm  từ tháng 6 năm 2011 đến năm 2014 công an huyện Kỳ anh đã thu hồi được 65 khẩu súng tự chế bắn bằng bị có độ sát thương cao, 5 khẩu súng săn, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 quả lưu đạn, 40 viện đạn các loại, trên 400 loại dao kiếm tự chế các loại, 30 cặp côn gỗ và trên 500 loại đồ chơi nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc, cùng một số tang vật khác. Hầu hết các loại vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hộ trợ này đều do người dân tự giác đến nộp lại.
Hiện công an huyện Kỳ anh đã tiến hành lập hộ sơ để tiêu hủy  toàn bộ số vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ này đồng thời tiếp tục tuyền truyền vân động để mọi người dân tự giác đến giao nộp./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP