Trong nước

Kỳ Anh: Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ III

Sáng ngày 16/9, Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ III. Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Danh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe  báo cáo  đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý VI-  năm 2015, thông qua các Quyết định phân công Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở, ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy định về công tác chỉ đạo cơ sở, ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và chỉ đạo của UBND huyện, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và một số nhiệm vụ quan trọng khác.
Ảnh: Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ III

         Trên cơ sở các báo cáo tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2015. Trong đó, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, đưa các xã Kỳ Thư, Kỳ Bắc và Kỳ Đồng về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015, xây dựng các mô hình, thực hiện đề án có hiệu quả  đề án tái cấu trúc kinh tế gắn với việc thực hiện 5 đề án, …

Ảnh: Các đồng chí Ban thường vụ  tham dự hội nghị

Ảnh: Các đồng chí Ban thường vụ, Ban chấp hành  tham dự hội nghị

Ảnh: Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Danh kết luận hội nghị

       Về những nhiệm vụ trọng tâm quý VI năm 2015, trước mắt, tập trung phát triển kinh tế, hoàn thành quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện, đô thị Kỳ Đồng, phát triển quỹ đất để đáp ứng tái cơ cấu nghành nông nghiệp và phát triển đô thị, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu  đến 30/9 không còn xã dưới 9 tiêu chí, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2015, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị- tư tưởng cho cán bộ , đảng viên,  đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tuyên truyền 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, kiện toàn sắp xếp bố trí bộ máy, cán bộ cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể…. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015./.

Mạnh Hải – Thúy Nga / Kỳ Anh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP