Kinh tế

Kỳ Anh: Công khai danh sách DN chưa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014

Thực hiện chương trình phối hợp về việc công khai thông tin người nộp thuế trên các phương tiện truyền thông, thời gian qua Chi cục Thuế Kỳ Anh đã phối hợp với Đài PTTH huyện, Phòng văn hóa Thông tin huyện đăng tải một số thông tin về công tác thu ngân sách năm 2014 và danh sách một số người nộp thuế tốt, tiêu biểu; đồng thời nêu danh sách một số người nộp thuế chấp hành chính sách thuế chưa tốt, không hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định năm 2014.

Công tác thu ngân sách huyện Kỳ Anh tính đến ngày 10/11/2014: về thuế, phí, lệ phí  và thu khác trên địa bàn toàn huyện là 474,279 tỷ đồng đạt 71%  kế hoạch năm 2014. Đạt được thành tích đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện, và sự nỗ lực của đội ngũ công chức Thuế trong việc khai thác nguồn thu, chính quyền địa phương, cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, NNT, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn huyện trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Trong hoàn cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn, nhiều DN đã chủ động sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, huy động nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý điều hành, mở rộng thị trường để duy trì và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế, chủ động phát hiện những quy định chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất với với Nhà nước, ngành Thuế sửa đối, bổ sung làm cho hệ thống chính sách thuế ngày càng hoàn thiện. Cụ thể:
1. Trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ năm 2014, một số doanh nghiệp, cá nhân đã có mức đóng góp ngân sách khá. Tiêu biểu là Doanh nghiệp nộp thuế tốt có 03 đơn vị:

STT Mã số thuế Tên đơn vị nộp thuế Địa chỉ Tến Giám đốc Sô nộp Ghi chú
1 3000441232 Cty CP SX Kinh doanh vật liệu Xây dựng Hà Tĩnh Kỳ Tân Đõ Hồng Phú   7.830.043.502 Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014
2 3000341862 Cty CP Khai thác đá Hưng Thịnh Kỳ Thịnh Nguyễn Ngọc Ân   7.377.873.422 Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014
3 3000377298 Cty CP Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh Kỳ Phương Trương Hữu Phúc   4.992.636.529 Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014

2. Doanh nghiệp nợ thuế, dây dưa, chây ì có 04 đơn vị đã được cơ quan thuế đôn đốc nhắc nhỡ nhiều lần:

STT Mã số thuế Tên đơn vị nộp thuế Địa chỉ Tến Giám đốc Số tiền nợ Ghi chú
1 3000824595 Cty TNHH vật liệu Xây dựng Đức Bắc Trung Xóm 5, Kỳ Bắc, Kỳ Anh Nguyễn Công Hùng   355.888.639 nợ đến 31/10/2014
2 3000341622 Cty cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Hưng Khu Phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh Bùi Thị Thủy   528.439.609 nợ đến 31/10/2014
3 3000399340 DNTN Xuân Hòa Ky Phố 3, thị trấn Kỳ Anh Trần Xuân Hòa   112.561.402 nợ đến 31/10/2014
4 3000915468 DN cơ khí tư nhân Hồng Long Khu phố Trung Thượng, thị trấn Kỳ Anh Phạm Hồng Quảng   159.361.443 nợ đến 31/10/2014

3. Danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt I tháng 11/2014 có 26 đơn vị gồm:

STT Mã ĐTNT Tên ĐTNT Địa ch kinh doanh Số tiền (đ)
1 2 3 4 5
1 3000167773 Công ty CP Xây dựng – Th­ơng mại 171 Khu phố H­ng Hoà thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh  1 943 102 781
2 0102635591 Công ty TNHH th­ơng mại An Thuận Phát Khu phố 3. Thị trấn Kỳ Anh   933 165 943
3 3001044647 Công Ty TNHH Th­ơng Mại – Dịch Vụ Phúc H­ng Xóm 1, Kỳ Trinh, Kỳ Anh   596 617 038
4 3000341622 Công ty cổ phần xây dựng – Th­ơng mại Phú H­ng Khu phố H­ng Lợi-thị trấn Kỳ anh   528 439 609
5 3001095497 Công Ty CP Nam Hà I Xóm Nam Hà I, Kỳ Hà   369 847 395
6 3000824595 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Bắc Trung Xóm 5 xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh   355 888 639
7 3001542106 Công Ty TNHH Quân Minh Khu phố 1, thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh   254 516 246
8 3001230019 Công ty TNHH Mỹ Anh Thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Ph­ơng   225 978 542
9 3001166941 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Th­ơng Mại Kỳ Anh Khe Cuồng Trăng, Kỳ Bắc, Kỳ Anh   211 684 533
10 3001509934 Công Ty TNHH Thắng Lợi Hà Tĩnh Thôn Nhân Thắng, Kỳ Ph­ơng, Kỳ Anh   167 692 461
11 3000915468 Doanh nghiệp cơ khí t­ nhân Hồng Long Khu phố Trung Th­ợng. thị trấn kỳ Anh   159 361 443
12 3001233838 Công ty TNHH th­ơng mại Hoài Hà Khu phố 3 Thị trấn Kỳ Anh   146 075 317
13 3000399340 Doanh nghiệp t­ nhân Xuân Hoà Khu phố 3 – Thị trấn Kỳ Anh   112 561 402
14 3000435246 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thịnh Yên Thịnh. Kỳ Thịnh   108 459 854
15 3001138020 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Hữu Tòng Thanh Bình xã Kỳ Th­   68 594 166
16 3001439451 Công Ty TNHH Võ Hoàng Đạo Tại nhà ông Võ Xuân Đạo. xóm Hải Phong, Kỳ Lợi, Kỳ Anh   67 032 976
17 3001364213 Công Ty TNHH Phong Cảnh Thôn Nhân Thắng, Kỳ Ph­ơng, Kỳ Anh   57 829 137
18 3001667049 Công Ty TNHH Th­ơng Mại Tổng Hợp Anh Quang Kỳ Long, Kỳ Anh   52 674 384
19 0101296071001 Công ty cổ phần đầu t­ th­ơng mại XNK Bắc Hồng Hà-CN Hà tĩnh Xóm 8 xã Kỳ Thịnh   47 553 907
20 3000353868 Xí nghiệp th­ơng  mại t­ nhân Lân Hoa Thôn Tân thọ-Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh   28 215 729
21 3001470483 Công Ty TNHH Hoàng Xuân Thành nhà ông Thành. Xóm 8, Kỳ Trinh, Kỳ Anh   27 500 678
22 3000847296 Công ty TNHH Thuấn Mỹ Thanh Bình xã Kỳ Th­   25 146 717
23 3000345715 Công Ty TNHH ánh Tâm khu phố 1, Thị Trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh   14 069 096
24 3000425424 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Tuấn Huy Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh   12 836 841
25 3001678869 Doanh Nghiệp TN Văn Minh Oanh Nhà ông Hoàng Văn Minh. Xóm 4, Kỳ Bắc   10 777 235
26 3001168498 DNTN th­ơng mại dịch vụ tổng hợp Mạnh Dũng Tiểu khu 1. KP H­ng Thịnh. TT Kỳ Anh   8 209 239
Tổng số  6 533 831 308

Trong danh sách, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Công ty CP XD TM 171 với số tiền thuế là 1.943.102.781 đồng , còn đơn vị nợ thuế ít nhất là DNTN Thương mại dịch vụ tổng hợp Mạnh Dũng với  số tiền thuế 8.209.239 đồng.
Chi cục Thuế tiếp tục rà soát và sẽ tiếp tục công bố danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế đợt 2 trong tháng thời gian tới.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết, số lãi, phạt thuế thậm chí còn nhiều hơn cả tiền thuế. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, chưa có thời điểm nào mà ngành thuế lại cưỡng chế, truy thu thuế quyết liệt như hiện nay. Các doanh nghiệp thừa nhận, hiện tại hầu hết đều đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoạt động cầm chừng, không có lãi. Đồng thời cho biết, họ không phản đối việc cơ quan thuế cưỡng chế, truy thu để đảm bảo cân đối ngân sách cho Nhà nước, nhưng cho rằng cần phải có sự sàng lọc. “Doanh nghiệp nào có tiền mà chây ì không nộp, cố tình bỏ trốn thì cần xử lý mạnh. Còn những đơn vị làm ăn chân chính vì khó khăn nhất thời thì cơ quan thuế nên tạo điều kiện để họ sống. Vì doanh nghiệp có tồn tại được mới có tiền trả lương lao động, mới có tiền nộp ngân sách Nhà nước” – Lãnh đạo một doanh nghiệp tại Thị trấn Kỳ Anh đã thẳng thắn đề nghị.
UBND huyện yêu cầu Chi cục thuế tổ chức rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tránh thất thu ngân sách./.

Nguồn: CHI CỤC THUẾ KỲ ANH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP