Trong nước

HĐND tỉnh thông qua đề án điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới

Sáng 30/1, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 12 để bàn và thông qua “Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và thành lập 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh”, “Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh” và Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh thông qua đề án điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã mới

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân và phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND Hoàng Thị Cẩm Tú chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh Ủy ,Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Bí thư Tỉnh Ủy Lê Thành Long, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, thực hiện Thông báo kết luận số 11/TB-VPCP ngày 16/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực Chính phủ đã thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kỳ Anh và các cơ quan chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiến hành việc lấy ý kiến nhân dân, họp HĐND các cấp để thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã. Đây là một chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân và phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh nên tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng.

Việc thành lập thị xã mới sẽ tạo điều kiện để từng bước thực hiện tốt công quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, tổ chức các khu dân cư, các khu chức năng, các công trình kiến trúc phúc lợi; đồng thời tạo điều kiện để công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng đi vào nề nếp ngay từ đầu nhằm xây dựng và phát triển thị xã Kỳ Anh sớm trở thành đô thị mới hiện đại, đồng thời thúc đẩy huyện Kỳ Anh phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực, trở thành cầu nối giữa khu đô thị Nam Hà Tĩnh với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua đề án điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã mới

Đoàn chủ tọa kỳ họp

Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là việc làm cần thiết nhằm bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiềm lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và các chính sách về thuế, phí môi trường theo quy định của nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển bền vững, giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và địa phương.

Sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về “Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và thành lập 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh”, về “Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh” và việc xác định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh với 100%.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao UNBD tỉnh kịp thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, quyết định và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và các phường thuộc thị xã trong thời gian sớm nhất.

HĐND tỉnh thông qua đề án điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã mới

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao UNBD tỉnh kịp thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, quyết định và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh tiếp tục tuyên truyền, giải thích thấu đáo, căn cơ để mỗi người dân thấy được quyền lợi chính đáng; tin tưởng, tự hào, phấn khởi, tham gia tích cực các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo sự quyết tâm cao của Đảng bộ, nhân dân trong toàn tỉnh nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng.

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, gắn bó và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, cùng với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng, thị xã Kỳ Anh ra đời sẽ tạo động lực to lớn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Cùng đó là ban hành quyết định và chuẩn bị tốt công tác nhân sự, các điều kiện thành lập và đảm bảo cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiềm lực tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Ban hành quyết định quy định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Vũ Viễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP