Kinh tế

Hà Tĩnh phê duyệt hơn 136 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp những hồ đập nào?

7 gói thầu thuộc Tiểu dự án 1, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh (WB8) với tổng kinh phí hơn 136 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

Hàng loạt gói thầu thuộc tiểu dự án 1 sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh (WB8) với tổng kinh phí hơn 136 tỷ đồng vừa được phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện (ảnh minh họa)

Theo đó, trong 7 gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì có 3 gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng bao gồm: Gói thầu C1-HT-WB8-CW-02: Xử lý mối, khoan phụt thân đập, thi công lắp đặt thiết bị cơ khí cổng với giá trị thực hiện hơn 15,7 tỷ đồng; Gói thầu C1-HT-WB8-CW-03 sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước Lối Đồng, Ba Khe và Nước Xanh với giá trị thực hiện hơn 60,3 tỷ đồng; Gói thầu C1-HT-WB8-CW-04 sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước tại Khe Cò, Khe Dẻ, Khe Nhảy, Đập Bượm và Đá Đen với giá trị hơn 56,8 tỷ đồng (trong đó, gói thầu Lô số 01 sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Khe Cò, Khe Dẻ và Khe Nhảy với giá trị hơn 36,9 tỷ đồng; Gói thầu Lô số 2 sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Đập Bượm và Đá Đen với giá trị thực hiện hơn 19,8 tỷ đồng).

4 gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu bao gồm: Gói thầu C1-HT-WB8-CS-03 tư vấn giám sát thi công xây dựng và quan trắc môi trường (hơn 2,3 tỷ đồng); gói thầu TV- RPBMVN-TDA1 (29 tỷ đồng); gói thầu TC- RPBMVN-TDA1 thi công rà phá bom mìn, vật nổ (998,2 triệu đồng);GS- RPBMVN-TDA1 tư vấn giám sát thi công ra phá bom mìn, vật nổ.

Nguồn vốn để thực hiện các gói thầu trên là sử dụng nguồn vốn vay (WB 8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Các gói thầu sẽ được tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2020.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Được biết, Tiểu dự án 1, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh (WB8) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 2/11/2018.

Dự án được thực hiện tại địa điểm các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Vũ Quang và Thị xã Kỳ Anh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư.

Theo đó, 8 công trình sẽ được tiến hành sửa chữa bao gồm: Hồ nước Khe Cò (công trình cấp II); các hồ Ba Khe, Nước Xanh, Lối Đồng, Đập Bượm, Khe Nhảy, Khe Dẻ, Đá Đen (công trình cấp III). Đây là các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng thuộc địa bàn các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn và TX Kỳ Anh.

Tiểu dự án có tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 169 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước trên 18 tỷ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2022.

Mục tiêu của dự án đảm bảo an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du. Đồng thời, đảm bảo cấp nước tưới cho 989 ha diện tích trồng lúa và 248 ha rau màu.

Tác giả: V.TUÂN - Q.CHI

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP