Trong nước

Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tổ chức đại hội bất thường

Chiều 10/6, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội bất thường thông qua bản nội quy của Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh. Dự đại hội có đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đoàn luật sư Hà Tĩnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp. Trong thời gian qua, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh thực hiện theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Điều lệ của Đoàn Luật sư Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2009. Đến tháng 4 năm 2015, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II đã sửa đổi Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Theo hướng dẫn của thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì các Đoàn Luật sư trong cả nước phải xây dựng lại Nội quy (thay cho điều lệ) để phù hợp với Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

hatinh24h

Sau một thời gian nghiên cứu soạn thảo, tại đại hội bất thường lần này, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã thông qua bản Nội quy của đoàn, quy định chi tiết những vấn đề thuộc nội bộ Đoàn Luật sư, gồm những nội dung theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại Đại hội, các ý kiến tập trung góp ý vào các vấn đề gồm: Nguyên tắc, lề lối làm việc, cơ cấu thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa ban chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư, hội nghị Luật sư hàng năm, quyền và nghĩa vụ của Luật sư; về thu chi tài chính, quản lý tài chính, tài sản của Đoàn Luật sư; Mối quan hệ giữa Đoàn Luật sư với Tổ chức hành nghề Luật sư; về khen thưởng kỷ luật.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua bản Nội quy của Đoàn Luật sư Hà Tĩnh với 100% ý kiến tán thành. Sau khi được Đại hội thông qua, bản nội quy của Đoàn Luật sư Hà Tĩnh sẽ có hiệu lực thi hành mà không phải có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền như đối với Điều lệ.

Mỹ Dung

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP