Trong nước

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Lộc Hà

Chiều 26-4, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự và Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với đại diện cử tri huyện Lộc Hà để lấy ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình nghị sự, thời gian diễn ra kỳ họp và hoạt động trong và ngoài nghị trường của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Lộc Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát thực và mang tính xây dựng cao. Cử tri huyện Lộc Hà đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến liên quan đến nội dung, chương trình nghị sự của kỳ họp như: Quốc hội cần xem xét và có chính sách, quyết nghị giải quyết tốt những bất cập trong giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, có chủ trương về vấn đề biên giới, chủ quyền, anh ninh biển đảo. Cử tri mong muốn, Quốc hội cần có chủ trương, chính sách quan tâm, hỗ trợ hợp lý hơn về chế độ cho cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ thôn xóm và bán chuyên trách; tập trung xem xét, thể hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; cần có các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng hàng lậu, hàng giả và sự bành trướng của thị trường không chính thông.


Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri mong muốn Quốc hội và các cấp, ngành cần có chủ trương, giải pháp thực hiện tốt việc hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực ngư nghiệp, kiên quyết đấu tranh với tình trạng đánh bắt thủy sản mang tính tàn phá ngư trường…Cũng tại hội nghị tiếp xúc này, cử tri huyện Lộc Hà cũng đã đề cập đến các nội dung liên quan đến tình hình địa phương như: tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh nông thôn ngày càng diễn biến phức tạp, thiếu nước phục vụ tưới tiêu và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn


Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự đã đánh giá cao ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy tinh xây dựng của cử tri; cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về tình hình KT – XH, QP – AN của thế giới, khu vực, trong nước và chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, nhất là trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


Qua buổi tiếp xúc này, những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, Đoàn sẽ tổng hợp để trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới và báo cáo lên Chính phủ, làm việc với các cấp bộ, ngành liên quan.


Thăng Long

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP