Giáo dục - Đào tạo

ĐH Hùng Vương TPHCM cho giảng viên nghỉ việc vì không còn tiền trả lương

Trước đó, ngày 10/12/2015, ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Hùng Vương TP HCM – ký văn bản gửi Đảng ủy, ban chấp hành công đoàn ĐH Hùng Vương TP HCM về việc thực hiện phương án sử dụng lao động.

ĐH Hùng Vương TP HCM vừa ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 82 cán bộ, nhân viên và giảng viên, đồng thời thông báo sẽ cho nghỉ việc 26 cán bộ, giảng viên còn lại.

Theo văn bản này, ông Tâm cho biết trường đã bốn năm không được tuyển sinh, không có sinh viên, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động. Hiện trường không còn nguồn thu, thu không đủ bù chi kéo dài dẫn đến lỗ nặng, thâm hụt trầm trọng vốn pháp định do cổ đông đầu tư.

Do vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn bản đề nghị UBND TP HCM cho phép tiến hành đại hội đồng cổ đông nâng vốn điều lệ, để chuẩn bị cơ sở vật chất theo quy định và công nhận Hội đồng quản trị thì trường mới có cơ hội tồn tại và phát triển. Nếu không được tổ chức đại hội đồng cổ đông thì không thể góp vốn thêm theo luật.

Với tình hình khó khăn của trường như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho phó hiệu trưởng thường trực điều hành nhà trường chủ trì chỉ đạo các đơn vị chức năng lập phương án sử dụng lao động, và phối hợp với công đoàn trường để thực hiện theo đúng quy định pháp luật lao động, trên tinh thần tự nguyện, đúng luật và thực tế hoàn cảnh nhà trường.

Nhà trường cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật lao động và chi trả các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho người lao động của trường theo phương án sử dụng lao động.

Đối với những người hết hạn hợp đồng lao động, không có hợp đồng lao động, đến tuổi về hưu, quá tuổi quản lý theo quy định thì nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán các chính sách theo pháp luật lao động.

Đối với hợp đồng chưa tới hạn và hợp đồng không xác định thời hạn, trường sẽ thanh lý hợp đồng lao động và thanh toán đầy đủ chế độ, chính sách theo pháp luật lao động quy định, để tránh trường hợp khi trường không được cho hoạt động giáo dục đào tạo nữa thì không ảnh hưởng đến quyền lợi… vì lúc ấy trường sẽ không có tiền chi trả, thiệt thòi cho người lao động.

Ngày 13/1/2016 ông Đặng Thành Tâm ký văn bản gửi bà Tạ Thị Kiều An (Hiệu trưởng tạm thời) yêu cầu bà An chỉ đạo phòng pháp chế mời người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng trước khi thực hiện phương án trên.

Ngày 19/1, bà An ra thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường về việc chấm dứt hợp đồng lao động với giảng viên, nhân viên theo quyết định trên.

Sau đó, bà An tiếp tục ra thông báo khẩn cho biết từ ngày 25 đến 27/1 lãnh đạo trường và phòng pháp chế đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp hết hạn hợp đồng, đến tuổi nghỉ hưu… Đến ngày 28/1 đã có 79/105 cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu của trường tự nguyện ký thỏa thuận, còn 26 người chưa ký thỏa thuận với lý do khác nhau.

Ngày 22/2, ông Tâm ký ba quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người cao tuổi gồm: ông Nguyễn Mộng Giao – Phó Hiệu trưởng, ông Vũ Văn Nhỡ – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (thôi việc từ ngày 27/2) và ông Trịnh Vũ Dũng – Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (thôi việc từ ngày 2/3).

Trong ngày 25/2, ông Đặng Thành Tâm đã ký 79 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó có bà Tạ Thị Kiều An – Hiệu trưởng tạm thời, bà Nguyễn Thị Mai Bình – Bí thư Đảng ủy, ông Mạch Trần Huy – Phó phòng Tổ chức pháp chế… Theo đó, có 78 người sẽ thôi việc từ ngày 5/4 và một người đã thôi việc ngày 20/1.

ThS Mạch Trần Huy, Phó phòng Tổ chức pháp chế nhà trường cho biết, 79 người mới được ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là những người tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với trường, vì theo chủ trương nhà trường cũng như tình hình thực tế, 4 năm ngừng tuyển sinh là nhà trường đã không còn nguồn thu, trường không còn nguồn thu để trả lương cho cán bộ giáo viên, thâm hụt vào vốn pháp định.

Ông Huy cho biết thêm: “Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm cũng như nhà trường muốn hỗ trợ trợ cấp thôi việc cho cán bộ, giảng viên vào thời điểm nhà trường còn khả năng có thể chi trả được. Nếu để đến tháng 8/2016 (thời hạn của Bộ GDĐT quy định nếu trường không giải quyết được các vấn đề dừng tuyển sinh sẽ giải thể – PV) nhà trường chắc chắn sẽ không còn tiền”.

Hiện tại 79 người đã nhận trợ cấp thôi việc.

Theo ông Huy, kể từ khi trường bị dừng tuyển sinh năm 2012 đến nay, trường vẫn trả lương, phụ cấp, nâng lương theo thời hạn, ngạch bậc bình thường đối với tất cả các cán bộ, giảng viên nhằm cố gắng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mặc dù các cán bộ, giảng viên hầu như không làm việc vì không có sinh viên.

Theo cam kết của ông Đặng Thành Tâm, nếu trường được tuyển sinh trở lại thì sẽ nhận lại những cán bộ, giảng viên đã bị thôi việc. Ông Huy cho biết: “Ngày 5/4 mới chấm dứt hợp đồng lao động nhưng hiện tại trường đang hoàn tất thủ tục với Công ty cổ phần phát triển ĐH Hùng Vương để cuối tuần này hoặc tuần sau sẽ ký hợp đồng lao động với 79 thầy cô vừa thôi việc, trả lương cho họ từ tháng 4 đến tháng 10/2016, để nếu trường được tuyển sinh lại thì sẽ tiếp tục làm việc với trường”.

Hiện tại, trường còn giữ lại đội ngũ nòng cốt để duy trì hoạt động của trường đến tháng 8/2016, trong đó có cả việc đảm bảo tốt nghiệp cho những sinh viên còn lại.

Ngày 7/3/2012, Bộ GDĐT ra quyết định ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với ĐH Hùng Vương TPHCM vì lý do mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo, dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường, mâu thuẫn nội bộ kéo dài ảnh hưởng uy tín của trường và môi trường giáo dục.

Đến ngày 28/3/2015, nhà trường có công văn đề nghị xem xét cho trường tuyển sinh năm 2015. Trên cơ sở thẩm tra báo cáo của trường và báo cáo của UBND TP.HCM ngày 2/6/2015 Trường ĐH Hùng Vương chưa khắc phục được nguyên nhân đình chỉ tuyển sinh do đó chưa có cơ sở để Bộ cho phép trường tuyển sinh trở lại.

Bộ yêu cầu trường khẩn trương khắc phục nguyên nhân dẫn đến ngừng tuyển sinh; chuẩn bị đủ các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý, nguồn lực tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định.

Đến ngày 31/8/2016 nếu Trường ĐH Hùng Vương vẫn chưa khắc phục được các điều trên sẽ có nguy cơ bị giải thể.

Bạch Dương

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP