Trong nước

Chân dung Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với số phiếu tán thành 98,54%.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP