Trong nước

Cách tính giá điện, bảng giá điện mới, áp dụng từ hôm nay

Giá điện chính thức được điều chỉnh từ hôm nay (16/3), theo đó giá bán lẻ điện bình quân sẽ là 1.622,05 đồng/kW/h (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 7,5% so với giá bán lẻ điện bình quân trước đó.

Cách tính giá điện, bảng giá điện mới, áp dụng từ hôm nay (16/3) - Ảnh 2

Giá điện chính thức được điều chỉnh từ hôm nay (16/3).

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Theo đó, từ hôm nay (16/3), mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 7,5% so với giá điện bình quân hiện hành là 1.508,85 đồng/KWh.

Cách tính giá điện, bảng giá điện mới, áp dụng từ hôm nay (16/3) - Ảnh 1

Cụ thể, nếu dùng tới 410 kWh/tháng, tức là tiền điện phải áp tới bậc thang cuối của biểu giá điện hiện có, thì tiền điện trước đây sẽ là 771,640 nghìn đồng và với giá điện mới sẽ phải trả là 829,732 nghìn đồng, đều chưa tính thuế giá trị gia tăng. Nghĩa là mỗi tháng sẽ phải trả thêm 61.679 đồng.
Cũng theo quyết định này, quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc:
Bậc 1 cho kW từ 0-50 là 1.484 đồng/kWh;
Bậc 2 cho kW từ 51 – 100 là 1.533 đồng/kWh;
Bậc 3 cho kW từ 101 – 200 là 1.786 đồng/kWh;
Bậc 4 cho kW từ 201 – 300 là 2.242 đồng/kWh;
Bậc 5 cho kW từ 301 – 400 là 2.503 đồng/kWh;
Bậc 6 cho kW từ 401 trở lên là 2.587 đồng/kWh.
Ở cấp điện áp 110 kV trở lên: Giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh.
Hiện nay tỷ lệ điện sinh hoạt chiếm 29% tổng sản lượng tiêu thụ điện trên toàn quốc. Trong đó, các hộ dùng dưới 50 kWh chiếm 11%, các hộ dùng từ 51 đế dưới 100 kWh chiếm 5,79%.
Các hộ dân tiêu thụ điện từ 101-200 kWh chiếm 2,59%. Các hộ dân dùng từ 200 kWh đến 300 kWh chiếm 2,4%. Các hộ dân dùng từ 300 kWh đến dưới 400 kWh chiếm 1,1%.
Hộ dùng trên 400kWh điện chiếm 2%. Với cách tính này, các hộ dân dùng nhiều điện, đa số ở khu vực thành thị sẽ chịu tác động tăng giá điện mạnh hơn so với các hộ khu vực nông thôn, vùng sâu, xa.
Đối với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
Đối với cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110kV: Giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh.
Đối với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: Giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 934 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.637 đồng/kWh.
Đối với cấp điện áp dưới 6 kV: Giờ bình thường là 1.518 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.735 đồng/kWh.
Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
Đối với bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông: Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.460 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6 kV là 1.577 đồng/kWh.
Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp: Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.606 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6kV là 1.671 đồng/kWh.
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
Cấp điện áp từ 22 kV trở lên: Giờ bình thường là 2.125 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.185 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 3.699 đồng/kWh.
Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: Giờ bình thường là 2.287 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.347 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 3829 đồng/kWh.
Cấp điện áp dưới 6 kV: Giờ bình thường là 2.320 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.412 đồng kWh; Giờ cao điểm là 3.991 đồng/kWh.
Đây là lần thứ 10 Việt Nam tăng giá điện trong 8 năm qua. Trong đó, mức tăng 7,5% lần này là mức cao so với bốn lần liên tục vừa qua, chỉ tăng 5% mỗi đợt. Tác động trực tiếp làm tăng CPI năm 2015 khoảng 0,23%; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 4.800 đồng; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng là 9.800 đồng; tỷ lệ tăng giá thành sản xuất đối với một số sản phẩm có mức tiêu thụ điện cao như thép, xi măng khoảng từ 0,07% – 0,66%. Riêng đối với giá điện cho nhóm khách hàng kinh doanh, dịch vụ, Bộ Công Thương kiến nghị xem xét điều chỉnh giảm giá bán điện cho khách hàng kinh doanh, dịch vụ ở mức thấp hơn mức tăng bình quân 7,5%.
Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri, việc tăng giá điện 7,5% giúp Tập đoàn tăng doanh thu 13.000 tỉ đồng, tránh lỗ 12.000 tỉ đồng năm 2015, có thể lãi 1.500 tỉ đồng trong cùng năm.
AN NHIÊN (Tổng hợp)

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP