Trong nước

Bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng cho 86 quần chúng ưu tú

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng khóa II năm 2015 cho 86 học viên là các quần chúng ưu tú của 18 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian 5 ngày tham gia lớp học các học viên được truyền đạt các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nghe nói chuyện tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của thành phố, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng…

Lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xác định động cơ phấn đấu vào Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở đơn vị cơ sở, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Tin, ảnh: Bích Thủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP