Trong nước

Bộ Tài chính: “Tiền không thiếu để hoàn thuế cho doanh nghiệp”

Trong khi TP.HCM chỉ còn 92 tỷ đồng trong quỹ hoàn thuế nhưng tại Hà Tĩnh số dư tài khoản quỹ lại còn trên 1.100 tỷ đồng.

hatinh24hẢnh minh họa.

Trao đổi về những nguyên nhân chậm hoàn thuế trong thời gian vừa qua và ý kiến của doanh nghiệp cho rằng hiện nay hoàn thuế quá khó khăn và làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Theo Thứ trưởng Tuấn, trong 2 tháng vừa qua số lượng hồ sơ doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế để hoàn cơ bản được giải quyết hết với 3.100 hồ sơ hoàn thuế trên tổng số 13.000 tỷ hoàn thuế. Trong đó, 52% là hoàn thuế trước kiểm tra sau, 48% thực hiện kiểm tra trước, và hoàn thuế sau.

Số doanh nghiệp bị chậm hoàn là 287 hồ sơ. Nguyên nhân được Thứ trưởng Tuấn chỉ ra là do doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cũng phải hoàn thuế cho doanh nghiệp.

“Nhưng trên thực tế do chúng ta chưa ban hành quy định cho bù trừ, quy định hiện tại vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hết tiền nợ thuế mới thực hiện hoàn. Hiện có khoảng 20 doanh nghiệp trong trường hợp này. Bộ Tài chính đang gấp rút sửa đổi quy định này và sẽ sửa ngay trong tháng 3/2016 về quy định thực hiện bù trừ”, Thứ trưởng cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Tuấn, nguyên nhân thứ hai, về kinh phí hoàn thuế mặc dù kinh phí hoàn thuế của toàn bộ ngành thuế là không thiếu. Hiện kinh phí này trên tài khoản hoàn thuế là 3.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có hiện tượng tỉnh thừa tỉnh thiếu. Hiện nay, TP.HCM chỉ còn 92 tỷ đồng trong quỹ hoàn thuế, nhưng Hà Tĩnh số dư tài khoản quỹ này lại còn trên 1.100 tỷ đồng dẫn tới tình trạng dư luận có lúc cho rằng quỹ hoàn thuế không còn để xử lý hoàn thuế.

Về nguyên nhân khách quan, Thứ trưởng cho biết, trong 287 trường hợp doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế, cơ bản hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp này không đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ, doanh nghiệp mua hàng hóa của doanh nghiệp không có thực, doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh doanh đã phá sản hoặc giải thể, doanh nghiệp bị đóng mã số thuế hoặc không được sử dụng chứng từ….

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không thanh toán qua Ngân hàng, hồ sơ hoàn thuế đó đang bị cơ quan điều tra điều tra thì chưa thể hoàn, đợi khi có kết luận điều tra mới hoàn được.

Như vậy, các nguyên nhân trên là do doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế thì cơ quan thuế không thể hoàn.

Từ thực trạng trên, theo Thứ trưởng Tuấn, Bộ Tài chính đang sửa đổi một số quy định không còn phù hợp.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cũng cần phải hoàn thuế cho doanh nghiệp thì theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải khắc phục bằng cách nộp phạt thì cơ quan thuế mới hoàn thuế cho doanh nghiệp.

“Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ sửa chính sách để hạch toán bù trừ cho nhau. Có thể nói, lỗi này do chính sách chưa đồng bộ và cần phải sửa đổi chính sách đó. Chúng tôi cam kết sửa trong thời gian nhanh nhất, cố gắng trước ngày 15/3/2016 tới”, Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, để điều hòa linh hoạt hơn quỹ hoàn thuế, Thứ trưởng cũng cho biết Bộ Tài chính sẽ sửa quy định không giao hạn mức cho từng địa phương mà là dự toán cho toàn Tổng cục thuế, đảm bảo không có nơi thừa nơi thiếu.

TÂM AN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP