Trong nước

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Ông Phạm Quang Hiệu vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu.


Tại Quyết định số 718/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao diễn ra chiều ngày 18/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng tân Thứ trưởng Ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đối với đồng chí Phạm Quang Hiệu.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là mốc son quan trọng trong sự nghiệp công tác của đồng chí Phạm Quang Hiệu, đòi hỏi trách nhiệm, sự nỗ lực lớn hơn nữa của đồng chí trong trọng trách mới này.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, thời gian tới, ngành Ngoại giao còn khối lượng lớn công việc để tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại theo các Nghị quyết của Đại hội XIII. Đặc biệt là trong giữ gìn môi trường hòa bình, thu hút mọi nguồn lực về phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà trọng tâm là công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Bộ cũng đang trong giai đoạn tiếp tục kiện toàn bộ máy, trong bối cảnh đó, Bộ trưởng tin tưởng, tân Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho ngành Ngoại giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đã giao cho ông trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực để làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu sinh năm 1975 tại Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, cử nhân Tiếng Anh, Thạc sỹ Luật.

Ông bắt đầu công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Từ năm 2007-2010, ông làm Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao rồi trợ lý Vụ trưởng.

Từ năm 2010-2012, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông được cử đi công tác nhiệm kỳ, giữ chức Tham tán rồi Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái Đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc từ năm 2012-2015.

Trở lại Việt Nam, ông được phân công nhiệm vụ làm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 5/2016, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2019, ông được điều động giữ chức Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ và được chỉ định làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 9/2019, ông được bổ nhiệm và giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tác giả trích dẫn

Tác giả: Trọng Bằng

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP