Trong nước

Bộ KH&ĐT “nhắc nhở” Hà Tĩnh việc dùng vốn ngân sách cho KCN, KKT

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết kế hoạch năm 2013, tổng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để đàu tư phát triển hạ tầng KKT, KCN của Hà Tĩnh là 2.580 tỉ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông báo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) tại tỉnh Hà Tĩnh.
Một góc KKT Vũng Áng. Ảnh: L.Bằng.

Trong đó vốn hỗ trợ hạ tầng KKT ven biển là 2.144 tỉ đồng (không bao gồm vốn ứng trước cho dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Formosa thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ); vốn hỗ trợ hạ tầng tại KKT cửa khẩu là 321,4 tỉ đồng; vốn hỗ trợ hạ tầng KCN là 115 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do tình hình nền kinh tế có nhiều biến động, các KCN, KKT chủ yếu tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, do đó việc huy động vốn xã hội hóa cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KKT Vũng Áng, KKT cửa khẩu Cầu Treo và các KCN trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN, KKT, tạo thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng trong và ngoài KCN, KKT, mang lại hiệu quả tích cực để cải thiện môi trường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thế nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Tĩnh còn có một số hạn chế trong việc sử dụng nguồn vốn này. Chẳng hạn, Hà Tĩnh đã bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho KCN Gia Lách để hỗ trợ cho KCN Hạ Vàng là chưa đúng quy định. Ngoài ra, một số công trình dự án tại KKT Vũng Áng được bố trí chưa phù hợp như hệ thống cấp nước sạch Kỹ Trinh – Kỳ Hà – Kỳ Ninh, Hệ thống cấp nước sạch khu vực Vũng Áng giai đoạn 2, quy hoạch chung KKT Vũng Áng…

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hà Tĩnh cần rút kinh nghiệm trong việc điều chuyển nguồn vốn từ KCN Gia Lách sang KCN Hạ Vàng khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các hạng mục, công trình bố trí vốn chưa phù hợp thì cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm và điều chỉnh thực hiện cho phù hợp hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lương Bằng

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP