Trong nước

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương

Chiều 7/7, sau khi nghe phương án giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về nội dung này.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh vừa thông tin về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cụ thể, buổi sáng hôm nay, 7/7, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Tác giả: Thái Anh

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP