Quốc hội khóa XIV

Xã Sơn Thọ Đại hội Đảng khóa XVII nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 1/4 Đảng bộ xã Sơn Thọ đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là một trong 2 Đảng bộ cơ sở được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm toàn tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Đại hội 

Tới dự và tặng hoa chúc mừng có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Đình Sơn; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy  Hà Văn Thạch; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái,; Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh. Đại diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ và Thị xã Hồng Lĩnh. Ở huyện có Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Hà Văn Trọng, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c UV BTV Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách xã Sơn Thọ, đại diện lãnh đạo Đảng bộ 5 xã vùng thượng huyện và 161 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Đảng bộ xã Sơn Thọ đã nổ lực vượt qua khó khăn, chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã khóa 16 đã đề ra, đặc biệt là tập trung lãnh đạo công tác xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt 8/18 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,38 triệu đồng/người/năm, tăng gần 13 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt gần 130% so với mục tiêu đại hội đề ra. tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,07%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 130% so với mục tiêu đại hội. Toàn xã làm mới gần 80km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trồng mới 67ha cây ăn quả các loại. Công tác giáo dục và đào tạo phát triển khá đồng đều ở tất cả các cấp học. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chú trọng. Các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng, đáp ứng nhu cầu giải trí và hưởng thụ của nhân dân. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường. An ninh chính trị và trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Sơn Thọ đã quan tâm, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sát nhập 13 chi bộ thành 10 chi bộ mới, kết nạp 33 đảng viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 12 của Hội nghị Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của Chính quyền, mặt trận tổ quốc ngày càng đổi mới, quy chế dân chủ cơ sở được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để dân biết, dân bàn và dân kiểm tra.

Đ/c Lê Văn Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo văn kiện Đại hội 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận  những tồn tại hạn chế, đó là hiệu quả tuyên truyền còn thấp, thiếu chiều sâu. Một số thành viên chưa bám sát cơ sở, chỉ đạo thiếu quyết liệt; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẽ; các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác chất lượng chưa cao; một số cán bộ, đảng viên chưa tiên phong gương mẩu; công tác kiểm tra giám sát thiếu thường xuyên…

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, tại đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm  điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ khóa 16, tiến hành thảo luận và đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Mục tiêu phấn đấu: tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 342,812 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 6 tỷ đồng; phấn đấu có trên 200 mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2016 sẽ về đích NTM, có trên 80% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh…

Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại Hội, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề nghị Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án phát trien sản xuất, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tuyên truyền, vận động, huy động tổng hợp các nguồn lực, đặc biệt là sự gương mẩu của cán bộ, đảng viên vai trò chủ thể của người dân để quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Chú trọng quan tâm phát triển văn hóa xã hội; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” gắn với thực hiện Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; thường xuyên coi việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt”. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, năng lực, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay…

Tại Đại hội đã bầu 13 Đồng chí vào BCH  Đảng bộ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -2020

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Thọ sẽ tiến hành các bước còn lại Báo cáo kết quả thăm dò nhân sự cấp ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, tiếp tục tổ chức thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông qua chương trình hành động thực hiệnNQ và sẽ bế mạc Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 …..bên ngoài Đại hội

Xuân Hoàn – Bích Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP