Tin Hà Tĩnh

Tiếp bài, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thiếu tiêu chuẩn: Xin chủ trương không hủy bỏ kết quả bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên

Liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với bà Nguyễn Thùy Phong, khi chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ (bằng cấp) chuyên môn theo quy định, huyện Cẩm Xuyên báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ Hà Tĩnh xem xét, đồng ý chủ trương không hủy bỏ kết quả bổ nhiệm…

Như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh việc bà Nguyễn Thùy Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, trong khi chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ theo quy định tại khung năng lực của vị trí việc làm Trung tâm Y tế cấp huyện, ban hành kèm theo Quyết định 3887/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên ký Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trong khi đang thiếu tiêu chuẩn.


Cụ thể, ngày 03/4/2023, ông Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã ký Quyết định số 1870/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Phong (sinh ngày 3/4/1986), Trưởng phòng Kế hoạch-Dân số và Truyền thông GDSK giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

Tại thời điểm được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thùy Phong có chuyên môn là Đại học chuyên ngành Y tế công cộng của Trường Đại học Y - Dược Huế. Chuyên ngành y tế công cộng được đào tạo 4 năm, tốt nghiệp gọi là cử nhân Y tế công cộng. Vì vậy, bà Nguyễn Thùy Phong chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức vụ, bởi vị này chưa đảm bảo một trong các điều kiện về trình độ chuyên môn, theo khung năng lực của vị trí việc làm Trung tâm Y tế cấp huyện, ban hành kèm theo Quyết định 3887/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh là: “Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1 hoặc Thạc sỹ trở lên” (Gọi tắt là trình độ chuyên môn sau đại học – PV).

Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với bà Nguyễn Thùy Phong chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã yêu cầu UBND huyện nghiên cứu, rà soát, báo cáo cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ việc bổ nhiệm nói trên.

Thông báo Kết luận số 489-TB/HU ngày 15/9 của BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên với quan điểm là xin tỉnh chủ trương không thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.


Ngày 12/9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy họp để nghe và cho ý kiến về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với bà Nguyễn Thùy Phong. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện (tại Văn bản số 2787/BC-UBND ngày 14/8/2023) và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến:

Căn cứ Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố, thị xã, thì việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Phong làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (tại Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện) là chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ (bằng cấp) chuyên môn (chưa có Bằng bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên).

Cẩm Xuyên là huyện có dân số đông (trên 18,6 vạn người), có 23 đơn vị hành chính cấp xã, áp lực công tác của Trung tâm Y tế huyện là rất lớn; trong khi đó, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Phong giữ chức Phó Giám đốc, thì Trung tâm Y tế huyện mới chỉ có Giám đốc, chưa có Phó Giám đốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đồng ý chủ trương để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trong nguồn quy hoạch đã được phê duyệt. Kết quả, bà Nguyễn Thùy Phong đã được tín nhiệm giới thiệu và sau đó Ủy ban nhân dân huyện đã bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; quy trình, thủ tục về công tác cán bộ được thực hiện đầy đủ, công khai, dân chủ, đúng quy định.

Bà Nguyễn Thùy Phong sinh ngày 03/4/1986; có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn là Đại học, chuyên ngành Y tế công cộng, Đại học Y - Dược Huế, hệ chính quy; đã hoàn thành chương trình học Thạc sỹ, đã bảo vệ đề cương luận văn, nhà trường đã có lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào tháng 11/2023; là cán bộ nữ, có kinh nghiệm 10 năm là Trưởng phòng Kế hoạch, là Phó Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện; được Trung tâm Y tế huyện đánh giá có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, được tập thể tín nhiệm cao, 03 năm liền trước thời điểm bổ nhiệm (2020 - 2022) đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đến thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm nói trên, trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện được phê duyệt không có đồng chí nào bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ phân tích trên, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất để Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ xem xét, đồng ý chủ trương không hủy bỏ kết quả bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với đồng chí Nguyễn Thùy Phong, tạo điều kiện để huyện giảm bớt khó khăn về nguồn cán bộ ngành y tế hiện nay.

“Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đầy đủ nội dung với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ và xin chấp thuận chủ trương không hủy bỏ kết quả bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với đồng chí Nguyễn Thùy Phong.

Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, Chi ủy và tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với đồng chí Nguyễn Thùy Phong, khi chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ (bằng cấp) chuyên môn theo quy định", Thông báo Kết luận số 489-TB/HU của BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên nêu rõ.

Trụ sở huyện Cẩm Xuyên


Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên, vị lãnh đạo này cho biết, hôm trước chúng tôi họp Ban Thường vụ Huyện ủy và đã có Thông báo Kết luận số 489-TB/HU ngày 15/9. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra những cái đúng, cái sai, và đề nghị UBND huyện làm báo cáo gửi tỉnh xin chủ trương không hủy bỏ kết quả bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đối với bà Nguyễn Thùy Phong.

“Quan điểm của huyện là xin tỉnh chủ trương không thu hồi quyết định đó. Hiện tỉnh đang tổ chức kiểm tra toàn diện. UBND tỉnh quyết định thế nào thì cũng phải chờ kết quả của đợt kiểm tra này”, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP