Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh): Doanh nghiệp muốn khai thác, địa phương kiên quyết dừng

Trong khi doanh nghiệp muốn tiếp tục tái khởi động dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á sau hơn 10 năm ngừng thi công, thì chính quyền địa phương nơi dự án này đóng chân, đều nhất quán kiến nghị cơ quan Trung ương, Thủ tướng xem xét cho dừng dự án. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết tồn đọng, hoàn trả nguyên trạng, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

TOP