Hiệu trưởng trường THPT tử vong nghi do rơi từ tầng 3

Đồng nghiệp đến tìm thì phát hiện hiệu trưởng tử vong dưới sân trường. Trước đó, nhiều giáo viên trong lúc đang làm việc có nghe tiếng động mạnh như vật gì rơi từ trên xuống nhưng nghĩ không có chuyện nghiêm trọng nên mọi người tiếp tục làm việc.

TOP