Clip: Dân ở khu mỏ sắt lớn nhất nước “tiến thoái lưỡng nan”

Hàng trăm ha đất nông nghiệp đã bị bồi lấp. Đó là những gì thực tế đã và đang diễn ra ở các địa phương nằm trong vùng quy hoạch dự án mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh. Theo người dân, đã 8 vụ mùa sản xuất nông nghiệp không có thu hoạch do một phần bị đất cát bồi lấp ruộng đồng, một phần vì nguồn nước ngầm cạn kiệt. Tình trạng này diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp do sự tác động của môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của người dân.

TOP