Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Hà Nội

Trong buổi làm việc sáng ngày 4-12, 89/92 đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBDN TP Hà Nội. Kết quả bỏ phiếu có 94,56% số phiếu tán thành Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CA TP Hà Nội làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

TOP