Hà Tĩnh: Đò ngang – Nỗi lo còn đó

Hà Tĩnh có hệ thống giao thông đường thủy khá đa dạng, lượng người đi lại bằng phương tiện thủy khá đông, nhất người dân các xã nằm dọc hai bên triền sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Sông La, Sông Lam…

TOP