Bưởi Phúc Trạch ra hoa muộn: Người dân “mất ăn, mất ngủ”!

Tuy đã sang tháng 3, nhưng khác với hằng năm, hơn 1.000 ha bưởi đặc sản Phúc Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn có cây chưa trổ hoa, lượng búp cũng không nhiều khiến hàng nghìn hộ dân vùng “kinh đô bưởi” thấp thỏm nỗi lo…

TOP