Yêu cầu kỷ luật sai phạm vụ ký hợp đồng 214 giáo viên ở Hà Tĩnh

Ông Phạm Quang Đệ – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh – cho biết Sở này vừa có văn bản hướng dẫn, yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, lãnh đạo công chức các phòng chuyên môn, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường và những người có liên quan khác viết bản tự kiểm điểm nghiêm túc, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được giao liên quan đến vi phạm trong ký hợp đồng 214 giáo viên, nhân viên ở Kỳ Anh.

TOP