Cẩm Xuyên: Ông thầy cứu mạng hàng ngàn người bị rắn độc cắn

Sau một lần bị rắn cắn, bệnh viện “bó tay” trả về nằm chờ chết, may mắn nạn nhân gặp được ông thầy có bài thuốc bí hiểm cứu mạng. Không chỉ được cứu sống, nạn nhân còn có duyên được thầy truyền lại bài thuốc và suốt hàng chục năm sau đó đã cứu sống hàng ngàn người thoát khỏi lưỡi hái tử thần mỗi khi bị rắn độc cắn.

TOP