Hà Tĩnh: Đất học làm đổi mới giáo dục

Trong câu chuyện hàng ngày của gia đình ông Trần Xuân Lương gần đây có thêm các từ “tập huấn chuyên đề”, “đổi mới phương pháp dạy học”, “đào tạo lại giáo viên”, “chủ tịch hội đồng tự quản”, “góc cộng đồng”.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh khốn đốn sau lũ

Sau trận lũ của cơn bão số 11 ngành giáo dục Hà Tĩnh đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, đặc biệt các đơn vị giáo dục ở vùng “tâm lũ” như: Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề sau lũ

Khi lũ tràn về, trên địa bàn huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) các trường học, trạm xá vẫn còn chìm trong dòng nước đỏ. Những nơi may mắn hơn nước đã rút ra, người dân và chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả.

TOP